Quantum Touch

Quantum Touch is zeer geschikt voor allerlei (chronische) klachten. Als je de handen op de te behandelen plek legt ontstaat er warmte. Dit komt tot stand doordat het eigen energie niveau d.m.v. ademhalings,- en bewustzijnstechnieken op een hoger niveau gebracht wordt. De locatie van de klacht heeft te weinig energiedoorstroming dus die maakt graag gebruik van dit energie aanbod. Door deze resonantie techniek ontstaat dus het warmte effect.
Als de doorstroming verbetert, wordt het lichaam gestimuleerd zèlf met de klacht aan het werk te gaan en zo wordt dus het zelfgenezend vermogen geactiveerd. Er is dan ook bijna altijd een verschil te merken tijdens, of (direct) na de behandeling.

Een acute klacht kan met enkele behandelingen sterk verbeteren of helemaal verdwijnen, een chronische klacht heeft langer tijd nodig om te verbeteren of te herstellen. Het is een fijne en ontspannende behandeling om te ondergaan.

Quantum Touch is niet alleen effectief bij mensen, ook dieren zoals honden, katten en paarden reageren er prima op.
Ik heb zelfs een keer een pimpelmeesje behandeld die in shock was nadat hij tegen het raam gevlogen was. Toen hij opknapte heb ik hem in de struiken gezet. Ik was al een meter of 8 weg toen hij op mijn schouder kwam zitten, mij een minuut aankeek met een blik van ‘dank je wel‘ en vervolgens weg vloog. Dit was een heel bijzondere ervaring voor mij die ik nooit zal vergeten.

Een behandeling werkt ongeveer 3 dagen na.